2019-11-07 10:15:00

SURADNJA S DV VIŠKOVO

04. studenoga u Dječjem vrtiću Viškovo gostovala je naša učiteljica Marina Frlan – Jugo koja je predškolcima pripovijedala o vilama.

Vile su tema zanimljiva svim uzrastima. Učenici sedmih razreda naše škole upoznaju lokalne legende na temelju kojih stvaraju vlastite priče u kojima se redovito pojavljuju i likovi vila. Najbolje učeničke priče ilustrirane su te objavljene u slikovnicama Kastavske priče (2012.) i Priča jednog drena (2014.) koje su zainteresirale polaznike DV Viškovo.

DV Viškovo će ovim slikovnicama obogatiti rad na ovogodišnjoj temi (vile), a poslužit će im i za rano učenje čakavštine. To su razlozi zbog kojih su pozvali učiteljicu hrvatskoga jezika Marinu Frlan – Jugo, koja je mentorirala učenike čiji su radovi uvršteni u slikovnice, da malenim Viškovljanima pobliže predstavi vile te ispriča priču o Čoški i Maroški, kćerima jedne vile koja je živjela u kastavskim šumama.

Susjedstva Drenova i Viškovo povezana su tradicijom i poviješću, a ta je veza nastavljena i kroz dječje ostvaraje, sadržajem i oblikom primjerene djeci. Velika nam je radost što su učenički radovi s Drenove našli svoju publiku među malim susjedima.


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka