2020-06-10 07:49:00

OBAVIJEST - UPIS U PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK. 2020./21.g.

 

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN FRANKOVIĆ

                        RIJEKA

KLASA: 402-03/20-01/02

URBROJ : 2170-55-01-20-

Rijeka,  10. lipnja 2020.

 

N A T J E Č A J               

ZA UPIS U PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK. 2020./21. g.

 

 U šk. 2020./21. g.  Grad Rijeka planira primijeniti  novi obračun za naplatu prihoda od roditelja za plaće učiteljica u produženom boravku, na način da će SVI roditelji učenika 1., 2. i 3. razreda s prebivalištem na području Grada Rijeke uslugu PB plaćati u iznosu od 100,00kn ili 180,00 kn ili 320,00 kn, ovisno o dohotku po članu domaćinstva kroz deset mjeseci tekuće školske godine.

 

 

Škola će zaprimati  PRIJAVE po natječaju za upis u program PB za šk. 2020./21.

 

OD PONEDJELJKA, 15. lipnja 2020. g. do SRIJEDE, 24. lipnja  2020. g.

u tajništvu škole od 8,30 do 13,00 sati

 

za četiri skupine PB, pod uvjetom da  osnivač odobri planirani broj grupa i to:  

                         1. razredi - dvije skupine (najviše do 28 +  28 učenik)     

                         2. razredi - jedna skupina (najviše do 28 učenika)

                         3. razredi - jedna skupina (najviše do 28 učenika)

 

PREDNOST  pri upisu u PB imaju učenici s upisnog područja Škole prema slijedećem redu prvenstva sukladno Odluci o provođenju programa PB i CN u OŠ Grada Rijeke (Službene novine PGŽ.a br.26/08.,40/09. i 29/10.):

 

učenik čija su oba roditelja zaposlena učenik zaposlenog samohranog roditelja učenik roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata učenik iz obitelji s troje ili više djece školske dobi učenik s teškoćama u razvoju učenik uzet na uzdržavanje učenik roditelja koji prima dječji doplatak.

U slučaju kada dva ili više učenika ostvaruju prednost prema istom osnovu, pravo prvenstva ima učenik čiji je roditelj prvi podnio zahtjev za upis.

     

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ ovdje (obrazac na web stranici škole i  u tajništvu škole ) Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva Ostali dokazi  taksativno pobrojani u Prijavi na natječaj

 

                    

ŠKOLA ĆE NA ULAZU U ŠKOLU I WEB  STRANICI ŠKOLE OBJAVITI POPIS UPISANIH UČENIKA U PROGRAM PB ZA  ŠK. 2020./21. g.  dana 1.7.2020. u 12,00 sati.

 

 

                                                                                UPRAVA ŠKOLE


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka