2021-06-17 15:21:15

OBAVIJEST U SVEZI POKRENUTOG POSTUPKA UVOĐENJA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE U OSNOVNE ŠKOLE GRADA RIJEKE

Poštovani roditelji i učenici,

iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo došla je obavijest o pokrenutom postupku uvođenja bosanskog jezika i kulture po Modelu C za sve zainteresirane učenike u jednoj ili više osnovnih škola u Rijeci na inicijativu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke (u privitku Stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje).

Molimo sve zainteresirane roditelje učenika da popune Upitnik u prilogu, vlastoručno ga potpišu i u skeniranom obliku dostave na e-poštu škole: 

os-fran.frankovic@ri.t-com.hr  do 01.07.2021. g.


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka