2021-10-24 09:18:21

Mjesec hrvatske knjige 2021.

MINUTA ZA ČITANJE

Virtualni maraton čitanja

Sudjelovali smo u virtualnom maraonu čitanja

održanom 23.listopada 2021. pod nazivom

Minuta za čitanje,

i čitali smo od srca!

Ana, 6.a 

Borna, 4.a 

Dorotea, 4.a 

Ema, 3.a

Eni, 5.b 

Fran, 6.c

Karla, 6.c 

Klara, 6.c

Lana, 6.b 

Lucija, 5.b 

Mateo, 3.c 

Nika, 5.b 

Petra, 5.b

Renato, 4.a 

Tamara, 3.a

Taras, 6.a 

Tia, 6.c

Val, 5.b

Autor: Srećko Puntarić
Preuzeto s: https://www.vecernji.hr/zabava/felix/2021-10-17


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka