preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
E-monografija

U ovoj se školi koristi:

Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 10. 2017.

Ukupno: 320548
 

Jutarnja smjena

1. sat:  8:00  -  8:40  

2. sat:  8:45  -  9:25  

      veliki odmor

3. sat:    9:45 - 10:25  

4. sat:  10:30 - 11:10  

5. sat:  11:15 - 11:55 

6. sat:  12:00 - 12:40  

 

Popodnevna smjena

1. sat:  13:30 - 14:10  

2. sat:  14:15 - 14:55  

    veliki odmor

3. sat:  15:15 - 15:55  

4. sat:  16:00 - 16:40  

5. sat:  16:45 - 17:25  

6. sat:  17:30 - 18:10

Razredi

Popis razreda, sa poveznicama na njihove stranice i rasporede:

Školska godina 0000./.:
Razred gsuite    
Školska godina 2007/08./08.:
 
Razred 5.a    
Školska godina 2007./08.:
 
Razred 2.A    
Razred 2.B    
 
Razred 3.A    
 
Razred 2007/08.;3.C    
 
Razred 4.D    
 
Razred 5.B    
Razred 5.B    
 
Razred 6.A    
Razred 6.B    
Razred 6.B    
Razred 6.C    
Razred 6.C    
 
Razred 7.B    
 
Razred 8.A    
Razred 8.B    
Razred 8.C    
 
Razred 2007./08.;8.C    
Razred 2007/08.,8 PRO    
Razred 2007./08.;V.A    
 
Razred     
 
Razred 2007./2008,; 4.B    
Razred 2007/2008;5.C    
Razred 2007./2008.;5.C    
 
Razred 7.B   Razred 7.B    
 
Razred 2007/2008.;8.A    
 
Razred 8.B    
 
Razred 3007/2008.;4.B    
 
Razred 7a    
Školska godina 2008./09.:
 
Razred 1.B; 2008./09.    
Razred 1.C ; 2008/09.    
 
Razred 2008./09. ; 2.B    
Razred 2008./09; 2.c    
Razred 2008./09.,3.C    
Razred 2008./09.;4.A    
Razred 2008./09.; 4.C    
Razred 2008./09.;5.A    
Razred 2008./09.; 5.C     
Razred 2008./09.;5.D    
Razred 2008./09.; 6.B    
Razred 2008/09; 6.C    
Razred 2008./09.; 6.C    
Razred 2008./09. ; 8.A    
Razred 2008./09.; 8.A    
Razred 2008./09.;8.A    
Razred 2008./09.;8.B    
Razred 2008./09.;8.C    
Razred 2008./09.; 8.D    
Razred 2008./09.;8.D    
 
Razred 1.B    
 
Razred 2008/2009;8.B    
Razred 2.B;2008./09.    
Razred 2.B;288./09.    
 
Razred 3.A ; 2008./09.    
 
Razred 4    
Razred 4.C;2008/09.    
 
Razred 5.C;2008/09    
Razred 5.C;2008./09.    
 
Razred 6.C;2008./09.    
 
Razred 7.B; 2008./09.    
Razred 7.C;2008./09.    
 
Razred 8.B ; 2008./09.    
Školska godina 2009/10./10.:
 
Razred 5a    
Školska godina 2009./10.:
 
Razred 2009./10; 1.A    
Razred 2009./10.; 1.A    
Razred 2009./10.;1.A    
Razred 2009./10.; 2.B    
Razred 2009/10.; 2.C    
Razred 2009./10.; 2.C    
Razred 2009./10. , 3.A    
Razred 2009./10. ; 3.B    
Razred 2009./10.; 3.B    
Razred 2009./10.;3.B    
Razred 2009./10.; 3.C    
Razred 2009./10.; 4. A    
Razred 2009./10.;4.A    
Razred 2009./10 ; 5.A    
Razred 2009./10.; 5.A    
Razred 2009./10.; 5.B    
Razred 2009./10.;5.B    
Razred 2009/10,;6    
Razred 2009/10.;6    
Razred 2009./10.;6    
Razred 2009./10; 6.A    
Razred 2009./10.;6.A    
Razred 2009/10.;6.B    
Razred 2009./10.;6.B    
Razred 2009./10.;6.C    
Razred 2009./10; 6.D    
Razred 2009./10.;6.D    
Razred 2009./10.;8.A    
Razred 2009./10.;8.B    
Razred 2009/10.;8.C    
Razred 2009./10.; 8.C    
Razred 2009./10.;8.C    
Razred 2009./2010.,3.C    
Razred 2009./2010.;5.B    
Razred 2009./2010.;6.B    
Razred 2009./2010. ; 8.A    
Razred 2009./2010.;8.B    
Razred 209./10; 5.PRO    
 
Razred 6.B;2009./10    
 
Razred 2009./10.    
Školska godina 2010./11.:
Razred 2009./10.;4.C    
Razred 2010./11.;1.B    
Razred 2010./11, 2.B    
Razred 2010./11.;2.B    
Razred 2010./11.; 3.A    
Razred 2010./11.,3.B    
Razred 2010/11.;3.C    
Razred 2010./11.;4.A    
Razred 2010./11.;5.A    
Razred 2010./11.,5.C    
Razred 2010./11.;6.A    
Razred 2010./11.,6.B    
Razred 2010./11.; 7.B    
Razred 2010/11; 7.D    
Razred 2010./11.,8.A    
Razred 2010./11;8.B    
Razred 2010./11.;8.B    
Razred 2010./11.;8.C    
Razred 2010./2011.;1.A    
Razred 2010./2011; 1. B    
Razred 2010./2011,2.B    
Razred 2010./2011;2.B    
Razred 2010./2011.;3.B    
 
Razred 4.    
 
Razred 2010./2011.,4.C    
Razred 2010/2011.,5.A    
Razred 2010/2011;5.B    
Razred 2010./2011,5.B    
Razred 2010./2011;5.C    
Razred 2010/2011;6.A    
Razred 2010./2011.,6.A    
Razred 2010./2011.,6.B    
Razred 2010./2011.;6.B    
Razred 2010./2011.; 6.C    
Razred 2010./2011;7.D    
Razred 2010./2011; 8.A    
Razred 2010./2011;8.A    
Razred 2010./2011.;8.A    
Razred 2010./2011.;8.C    
Razred 201./11.,8.A    
 
Razred 4a    
 
Razred 5b    
 
Razred 7d    
Školska godina 2011/12./12.:
 
Razred 1.a    
Školska godina 2011./12.:
Razred 1b    
 
Razred 2001/12.;1.C    
Razred 2009./10.;6.B    
Razred 2011/12.,1.C    
Razred 2011/12.;1.C    
Razred 2011./12.,1.D    
Razred 2011/12.,2.B    
Razred 2011/12.;2.B    
Razred 2011/12.;2.c    
Razred 2011./12.,3.A    
Razred 2011/12.;3.B    
Razred 2011/12.,3.C    
Razred 2011/12.;3.C    
Razred 2011./12.;3.C    
Razred 2011&/12.;3.C    
Razred 2011./12;4.B    
Razred 2011/12.;4.C    
Razred 2011./12.,4.C    
Razred 2011/12.,5.A    
 
Razred 5.A    
 
Razred 2011/12.,5.C    
Razred 2011./12.,5.C    
Razred 2011/12;6.A    
 
Razred 6.A    
 
Razred 2011/12.;6.A    
Razred 2011/12.;6.B    
 
Razred 6.C    
 
Razred 2011/12.;6.C    
Razred 2011./12.;6.C    
Razred 2011./12.,7.C    
Razred 2011/12.;8.B    
Razred 2011/12.,8.C    
Razred 2011/2012.;1.B    
Razred 2011./2012.,1.B    
Razred 2011./2012.;1.C    
Razred 2011/2012.;2.A    
Razred 2011./2012.;3.A    
Razred 2011./2012.,3.C    
Razred 2011./2012.;4.C    
Razred 2011/2012;5.    
Razred 2011./2012.;5.    
Razred 2011/2012; 5.A    
Razred 2011./2012.;5.A    
Razred 2011./2012.,5.C    
Razred 2011./2012.;6.A    
Razred 2011./2012;6.C    
Razred 2011./2012.,6.C    
Razred 2011./2012.; 7.B    
Razred 2011/2012;8.C    
Razred 2011/2012.;8.C    
Školska godina 2012/13./13.:
 
Razred 7.c    
Školska godina 2012./13.:
 
Razred 1.A, 2012./2013    
 
Razred 2012./2013.,1.B    
Razred 2012./2013.; 1.B    
Razred 2012./2013.;2.C    
Razred 2012/2013 2.d    
Razred 2012./2013., 2.D    
Razred 2012./2013., 2. PRO    
Razred 2012./2013.,3.C    
Razred 2012./2013.;3.C    
Razred 2012./2013.;4.A    
Razred 2012./2013.;5.A    
Razred 2012./2013.;5.C    
 
Razred 6.a    
 
Razred 2012./2013.,6.A    
Razred 2012./2013.;6.A    
Razred 2012/2013.;6.B    
Razred 2012./2013,6.B    
Razred 2012./2013.,6.B    
Razred 2012./2013.;6.B    
Razred 2012./2013.,6.C    
Razred 2012./2013.; 6.C    
Razred 2012./2013.;6.C    
Razred 2012./2013.,7.C    
Razred 2012./2013;8.A    
Razred 2012./2013.,8.A    
Razred 2012./2013.;8.A    
Razred 2012/2013.,8.B    
Razred 2012./2013.,8.B    
Razred 2012./2013.;8.B    
Razred 2012./2013; 8.C    
Razred 2012./2013.,8.C    
Razred 2012./2013.;8.C    
Razred 2012/2013, 8.pro    
Razred 2012./2013;8.PRO    
 
Razred 4a    
Razred 4b    
 
Razred 5.A, 2012/13    
 
Razred 9    
Školska godina 2013./14.:
 
Razred 1    
Razred 1a    
 
Razred 2011/12.;6.B    
 
Razred 5b    
 
Razred 2013/2014, 1.b    
Razred 2013./2014.,3.A    
Razred 2013./2014.,4.C    
Razred 2013/2014.,5.A    
Razred 2013./2014.,5.A    
Razred 2013./2014.,6.A    
Razred 2013./2014.;6.A    
 
Razred 6.A    
 
Razred 2013/2014.;6.B    
Razred 2013./2014.;6B    
Razred 2013./2014.;6.B    
Razred 2013/2014, 6.c    
Razred 2013./2014.,6.C    
Razred 2013./2014.;6.C    
Razred 2013./2014.;8.A    
Razred 2013./2014.,8.B    
 
Razred 5c    
 
Razred 6a    
 
Razred 8.B;2013./2014    
Školska godina 2014./15.:
 
Razred 1d    
 
Razred 2011./2012.;3. A    
Razred 2012./2013.,4.C    
Razred 2012./2013.,6.A    
Razred 2014./2015.;1.A    
Razred 2014./2015.;1.B    
Razred 2014./2015.;1.C    
Razred 2014./2015.,2A    
Razred 2014./2015.;2.A    
Razred 2014./2015.;2.B    
Razred 2014./2015.;2.c    
Razred 2014./2015;2.C    
Razred 2014./2015.;2.C    
Razred 2014./2015.;3.A    
Razred 2014./2015.;3.B    
Razred 2014./2015.;3.c    
Razred 2014./2015.;5.A    
Razred 2014./2015.;5.B    
Razred 2014./2015.;5.C    
Razred 2014./2015.;6.A    
Razred 2014./2015.;6.B    
Razred 2014./2015.;6.C    
Razred 2014./2015.; 8 PRO    
Razred 2015./2016.;1    
Razred 204./2015.;1.C    
Razred 204/2015.;2.C    
 
Razred 3a/2-1    
 
Razred 6.A,2014./2015    
Razred 6.A; 2014./2015.    
Razred 6.A;2014./2015.    
Razred 6.B; 2014./2015.    
Razred 6.B;2014./2015.    
Razred 6.C, 2014./2015    
Razred 6.C, 2014./2015.    
Školska godina 2015./16.:
 
Razred 1b    
 
Razred 2012./2013. , 2.D    
Razred 2014./2015.;1.B    
Razred 2014./2015.;3.A    
Razred 2014./2015.;4.b    
Razred 2014./2015.;4.B    
Razred 2014./2015.;4.C    
Razred 2014./2015.;4.D    
Razred 2014./2015.;5.C    
Razred 2014./2015.;6.A    
Razred 2014./2015.;6.B    
Razred 2015./16.;5.D    
Razred 2015./2015.;5.A    
Razred 2015./2016.;1.A    
Razred 2015./2016.;1.B    
Razred 2015/2016.;1.C    
Razred 2015./2016.;1.C    
Razred 2015./2016.;2.    
Razred 2015./2016.;2.A    
Razred 2015./2016.;2b    
Razred 2015./2016.;2.B    
Razred 2015/2016.;2.C    
Razred 2015./2016;2.C    
Razred 2015./2016.,2.C    
Razred 2015./2016.;2.C    
Razred 2015./2016.;3.A    
Razred 2015./2016;3.b    
Razred 2015./2016.;3.B    
Razred 2015./2016.; 3.C    
Razred 2015./2016.;3.C    
Razred 2015./2016.; 4.A    
Razred 2015./2016.;4.A    
Razred 2015./2016.; 4.B    
Razred 2015./2016.;4.B    
Razred 2015/2016.;4.C    
Razred 2015./2016.;4.C    
Razred 2015./2016.;5.a    
Razred 2015/2016;5.A    
Razred 2015./2016.;5.A    
Razred 2015./2016.;5.B    
Razred 2015./2016.,5.C    
Razred 2015./2016.;5.C    
Razred 2015/2016.;5.D    
Razred 2015./2016.;5.D    
Razred 2015./2016.;6.a    
Razred 2015./2016.;6.A    
Razred 2015./2016;6.B    
Razred 2015./2016.; 6.B    
Razred 2015./2016.;6.B    
Razred 2015./2016.; 6.C    
Razred 2015./2016.;6.C    
Razred 2015./2016.;7.A    
Razred 2015./2016.;7.B    
Razred 2015./2016.;7.C    
Razred 2015./2016.;8.A    
Razred 2015./2016.;8B    
Razred 2015./2016.;8.B    
Razred 205/2016.;1    
Razred 205./2016.;1.C    
Razred 205./2016.;5.B    
Razred 205./2016.;7.A    
Razred 2105./2016.;1.C    
Razred 2b    
 
Razred 4b    
Razred 4.c,2014./2015.    
 
Razred 5b    
 
Razred 6a    
Školska godina 2016./17.:
 
Razred 2016./17.;1.A; 12.12.2016    
Razred 2016./17.;1.A, 22.5.2017    
Razred 2016./17.;1.a, 24.1.2017    
Razred 2016./17.;1.B;1.12.2016    
Razred 2016./17.;1.B 18.10.2016    
Razred 2016./17.;1.B, 8.2.2017    
Razred 2016./17.;1.C    
Razred 2016./17.;1.C 11.10.16    
Razred 2016./17.;5.B , 9.12.2016    
Razred 2016./17.;8.B, 21.2.2017    
Razred 2016./2017.;1.A    
Razred 2016./2017.;1.A 11.10.16    
 
Razred 1.A,12.12.2016    
 
Razred 2016./2017.;1.a 17.10.16    
Razred 2016./2017.;1.A 19.10.2016    
Razred 2016./2017.;1.A;25.10.2016    
Razred 2016./2017.;1.A; 4.02.2017    
Razred 2016./2017.;1.A, 7.2.2017    
Razred 2016./2017.;1.A; 8.3.2017    
Razred 2016./2017.;1.b    
Razred 2016./2017.;1.B    
Razred 2016./2017.;1.B;11.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B; 16.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B; 17.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B, 20.10.2016    
Razred 2016./2017.;1.B,21.10.2016    
Razred 2016./2017.;1.B, 21.12.2016    
Razred 2016./2017.;1.B; 24.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B, 25.10.2016    
Razred 2016/2017.;1.B, 27.1.2017    
Razred 2016./2017.;1.B;27.1.2017    
Razred 2016./2017.;1.B ; 27.2.2017    
Razred 2016./2017.;1.B;28.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B, 3.11.2016    
Razred 2016/2017;1.B, 7.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B; 8.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.B;8.11.2016    
Razred 2016./2017.;1.C    
Razred 2016./2017.;1.C 11.10.16    
Razred 2016./2017.;1.C, 11.10.16    
Razred 2016/2017.;1.C; 16.1.2017    
Razred 2016./2017.;1.C, 21.10.2016    
Razred 2016./2017.;1.C, 22.12.2016    
Razred 2016./2017.;2.B    
Razred 2016./2017.;2.B 11.10.16    
Razred 2016./2017.;3.A,8.11.2016    
Razred 2016./2017.;5.C    
Razred 2016./2017.;6.PRO    
Razred 2016./2017.;6. PRO    
Razred 2016./2017.;7.PRO    
Razred 2016/2017.;8.A, 29.5.2017    
Razred 2016./2917.;1.A, 6.2.2017    
Razred 2A    
 
Razred 4A    
 
Razred 5.B, 2016./2017.;6.4.2017    
 
Razred 6B    
 
Razred 8C    
Školska godina 2017./18.:
 
Razred 1A    
Razred 1A/2-1    
Razred 1B    
Razred 1C    
Razred 1PRO mlađi    
 
Razred 2017/2018,7.C    
Razred 2A    
Razred 2B    
Razred 2C    
 
Razred 3A    
Razred 3B    
Razred 3C    
 
Razred 4A    
Razred 4B    
Razred 4C    
 
Razred 5A    
Razred 5B    
Razred 5C    
Razred 5PRO stariji    
 
Razred 6A    
Razred 6B    
Razred 6C    
 
Razred 7A    
Razred 7B    
Razred 7C    
Razred 7D    
 
Razred 8A    
Razred 8B    
Razred 8C    
Školska godina 2018./19.:
 
Razred 1.b;2018./2019.; 15.1.2019    
Razred 1.C,2018./2019.    
 
Razred 20118./2019.;5.A    
Razred 2018. 2019 1.A    
Razred 2018./2019.;1.A    
Razred 2018./2019.;1.A;1.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,11.09.2018    
Razred 2018./2019.;1.A, 11.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,11.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A;11.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A;14.09.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,16.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,17.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,19.10.2018    
Razred 2018/2019.;1.A,259.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,25.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A;25.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.A;27.9.2018    
Razred 2018./2019.; 1.A, 5.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.A,9.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.B    
Razred 2018./2019.;1.B;12.11.2018    
Razred 2018/2019.;1.B;15.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.B;15.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.B,18.1.2019    
Razred 2018./2019.;1.B;21.01.2019    
Razred 2018./2019.;1.B;25.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.B 29.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.B;3.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.B,6.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.B;7.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.B,8.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.B;8.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.C    
Razred 2018./2019.;1.C;11.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.C 11.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.C 11.9.2018.    
Razred 2018./2019.;1.C, 11.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.C, 13.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.C,14.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.C,24.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.c;26.09.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;26.9.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;29.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;3.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;4.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;5.10.2018    
Razred 2018./2019.;1.C,8.11.2018    
Razred 2018./2019.;1.C;9.10.2018    
Razred 2PRO mlađi    
 
Razred 4A    
 
Razred 5A    
 
Razred 6A    
 
Razred 8B    
Razred 8C    
Razred 8D    
Školska godina 2019./20.:
 
Razred 2019./2020., 1.A    
Razred 2019./2020., 1.B    
Razred 2019./2020., 1.C    
 
Razred 4B    
 
Razred 5A    
Školska godina 2020./21.:
 
Razred 2B    
 
Razred 4A    
 
Razred 5C    
Razred 5PRO stariji    
 
Razred 6B    
 
Razred 7A    


TražilicaKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Promo film

Anketa
Osjećaš li se ugodno i prihvaćeno u svom razredu?

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak

obrazovanje

ostali


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju